Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây Dựng Không Gian Đẹp


Hồ sơ thiết kế

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công bao gồm:

Hồ sơ kỹ thuật phần kiến trúc:

 - Mặt bằng chi tiết các tầng; mặt cắt chi tiết toàn nhà; mặt đứng chi tiết các trục ( mặt đứng, mặt bên );
 - Mặt cắt, mặt bằng chi tiết cầu thang, các khu vệ sinh,  hộp kỹ thuật; Các chi tiết kiến trúc  hoa văn, hoạ tiết, các cột, các đường gờ, phào chỉ … );
 - Chi tiết kiến trúc các cửa  ( cửa đi, cửa sổ, vệ sinh … );
 - Chi tiết kiến trúc ban công, các cửa , hàng rào và bảng thống kê cửa.

Hồ sơ kỹ thuật kết cấu bao gồm :

 - Mặt bằng định vị lưới cột;
 - Mặt bằng móng, dầm móng;
 - Chi tiết mặt cắt móng;
 - Cấu tạo bể nước bể phốt;
 - Mặt bằng cấu kiện các sàn;Mặt bằng bố trí thép các sàn;
 - Mặt bằng cấu kiện mái; Mặt bằng bố trí thép mái; Chi tiết kết cấu mái;
 - Chi tiết kết cấu cầu thang; Chi tiết kết cấu, cấu tạo các dầm, lanh tô;
 - Chi tiết kết cấu các cột; Bảng thống kê thép
 - Hồ sơ thiết kế đường điện bao gồm: Sơ đồ điện; Mặt bằng bố trí điện các tầng; Chi tiết tiết diện dây dẫn điện, chi tiết các đường cáp điện thoại, tivi, internet …
 - Hồ sơ thiết kế đường nước bao gồm: Mặt bằng bố trí cấup thoát nước; Sơ đồ không gian cấp thoát nước; Chi tiết cấp thoát nứơc khu vệ sinh, bếp, phòng giặt; Chi tiết các đường ống cấp thoát nước; Chi tiết bố trí cấp thoát nước các công trình ngầm …

Hồ sơ dự  toán công trình.

Thời gian thực hiện giai đoạn này là 20 ngày