Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây Dựng Không Gian Đẹp


Tổng thầu xây dựng

Thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án.
Chọn nhà thầu hoặc đấu thầu xây dựng và tổ chức đấu thầu.
Vạch tiến độ xây dựng, giám sát và quản lý việc thi công của các nhà thầu trên công trường theo đề án thiết kế.
Tư vấn cho chủ đầu tư về giá cả thầu xây dựng.
Tổ chức nghiệm thu thanh toán từng phần, quyết toán và bàn giao toàn bộ công trình.
Giám sát chất lượng tiến độ xây dựng toàn diện công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị, điện nước, khí nén...
Xin giấy phép nhập khẩu thiết bị, vật tư,... phục vụ cho xây dựng, các thủ tục tiếp nhận ở cảng và vận chuyển về công trường.
Làm các thủ tục xin giấy phép về thu lôi chống sét, cứu hoả, làm môi trường đăng kiểm các thiết bị nồi hơi, khí nén, cầu trục ,...
Làm các thủ tục xin giấy phép giám định chất lượng để đưa nhà máy vào sản xuất theo quy định của Chính phủ Việt nam.