Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây Dựng Không Gian Đẹp


Thiết kế cơ bản và thiết kế chi tiết

Đo đạc bản đồ địa hình khu vực xây dựng tỷ lệ 1/500; 1/2000 và các loại tỷ lệ khác.
Khảo sát địa chất công trình.
Thiết kế chi tiết ( trên cơ sở thiết kế cơ bản của chủ đầu tư )
Phần xây dựng ( tổng mặt bằng, kiến trúc, nền móng, xây dựng ).
Phần cung cấp điện cho từng thiết bị trong các hạng mục công trình bên ngoài
Thiết  kế chiếu sáng trong và bên ngoài
Hệ thống cung cấp khí nén, nhiệt, hơi nước, thông gió điều hoà...
Hệ thống cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt  và cứu hoả.
Hệ thống báo cháy bán tự động và tự động.
Hệ thống truyền thanh.
Hệ thống điện thoại
Hệ thống xử lý nước thải và thải nước mặt.
Thiết kế các thiết bị phi tiêu chuẩn.